Ataşehir, Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi No:3/6, İstanbul, Türkiye
+90 216 380 88 82 info@pro-minds.com
Aday Veritabanı ve İşe Alım Sistemi

Hakkımızda

Professional Minds olarak 2002 yılı itibari ile; bilgi paylaşımının ve zaman yönetiminin çok önemli olduğu günümüz profesyonel yaşamında, bu öğelerin en etkin biçimde kullanılmasını, dolayısıyla verimliliğin artmasını sağlayacak çözümleri bilişim teknolojileri vasıtasıyla sunmaktayız.

Mevcut kaynaklarla maksimum verimin sağlanması amacı ile; sunulan çözümlerde elektronik ortamın tüm avantajlarından faydalanmayı, bu sayede dökümantasyon, iletişim masrafları ve en önemlisi zaman kaybı gibi kârı ve verimliliği düşüren etkenleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

Verimlilik Artışı

Mevcut teknolojik ortamların kullanımı hakkındaki bilgi yetersizliğinden ya da yanlış bilgiden kaynaklanan zaman ve işgücü kaybını minimuma indirmek verimlilik artışını sağlayan en önemli adımdır.

İnsan insiyatifi ile bilgi eklenmeyen, yöntemi belli ve makina tarafından otomatik olarak yapılabilecek işlerin, insan eliyle yapılması verimliliği azaltan faktörlerin başında gelmektedir. Bu tarz işlerin makina tarafından otomatik olarak yapılması hızı artırdığı gibi; hastalık, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği gibi sebeplerle oluşabilecek hata ihtimalini ve zaman kaybını sıfıra indirmektedir.

Verimlilik artışı hedefine ulaşmak için önce, iş analizinin yapılması gerekmektedir. Yapılan analizin sonuçlarına göre hazırlanacak özel personel eğitimleri ve geliştirilecek uygulamalar sonucunda %80’lere varan verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Bilgi Paylaşımı

Günümüz profesyonel yaşamında bilgi paylaşımı, gerçek anlamda verim elde etmek isteyen firmaların en önem verdiği konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle mükerrer yapılan işlemler, mükerrer girilen kayıtlar birçok personelin mesaisinin önemli bir bölümünü tüketmekte, dolayısıyla işgücü kaybına neden olmaktadır.

Bu sebeple, ortak veriler üzerinde çalışan bölümler arasında bilgi akışının hızlı, düzenli ve güvenilir olması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Professional Minds olarak, yaptığımız iş analizleri sırasında departmanlar arasındaki veri akışını da gözlemleyerek, varolan sistemi optimize etmek amacıyla uygulanabilecek çözümler sunmaktayız.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda, özellikle veri girişi ve raporlama ile ilgili görevlerde bulunan personelin, bu görevlerini yerine getirmelerinde zaman kazandıracak eğitim çözümleri sunmaktayız. Ya da bu iş yükünü tamamen personelin üzerinden alacak uygulama çözümleriyle personelin farklı pozisyonlarda kullanılabilmesine, böylece firmanın zaman ve işgücü kazanmasına yardımcı olmaktayız.

İş Analizi

Personelin, iş tanımı kapsamında bulunan görevleri yerine getirmesi esnasında yaşadığı tüm olayları yerinde gözlemleyerek, birebir görüşerek ve gerektiğinde grup görüşmesi yaparak, yapılan işin teknolojik analizini yapmaktayız. Yani mevcut tüm uygulamaları nasıl kullandığını, raporlama ve sunuşlarını nasıl hazırladığını ve anlık bilgi verilmesi gereken durumlarda bu bilgiye ulaşmak için kullandığı yöntemleri gözlemlemekteyiz.

Bu gözlemler bize, personelin iş tanımı kapsamındaki görevleri en optimum biçimde yerine getirebilmesi için elinde bulunan teknolojik kaynakları nerede, nasıl, ne kadar ve ne zaman kullanması gerektiğini belirleme konusunda yardımcı olmaktadır.

Ayrıca bu gözlemler, bir işin başarı ile yerine getirilebilmesi için o görevde çalışacak kişilerden sahip olmaları beklenen minimum yeterlilik düzeyinin ne olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sayede benzer bir pozisyona personel alımı ya da görev değişiklikleri sırasında, değişikliklerin gerçekleşeceği pozisyonlara personel seçiminde hangi yeterliliklerin aranacağı bilgisini elde etmekteyiz.

Bir pozisyonun gerektirdiği yetenek, bilgi düzeyi ve beceri ile o pozisyonda çalışan kişinin sahip olduğu bu üç özellik arasında fark olması durumunda personel ya da departmana, ihtiyaca özel eğitimler düzenleyerek bu farkın ortadan kalkmasına yardımcı olmaktayız.

Tüm bu çalışmalarda hedeflenen sonuçları elde edebilmek amacıyla Professional Minds olarak, konularında uzman danışman kadromuzla, iş analizleri sonuçlarını baz alarak eğitimler düzenlemekte, ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirmekte ve sunulan hizmetlerin satış sonrası desteğini vermekteyiz.