Ataşehir, Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi No:3/6, İstanbul, Türkiye
+90 216 380 88 82 info@pro-minds.com
Aday Veritabanı ve İşe Alım Sistemi

Online Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme merkezi, kişinin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin bir grup kurgulanmış araçlar doğrultusunda ölçümlenmesini ve analiz edilmesini içeren uygulamalar bütünüdür. Kişinin sahip olduğu yetkinliklerin ve seviyelerinin, değerlendirildiği pozisyonun gereği olan yetkinlikler ile karşılaştırılmasını sağlayarak, doğru kişiye doğru yatırımlar yapılması, değerlendirme merkezinde elde edilen veriler ışığında sağlanabilir.

Değerlendirme uygulamaları, ağırlıklı olarak kurumların seçme ve yerleştirme sürecinde işe alma kararını güçlendirmek, pozisyona uygun adayı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Değerlendirme uygulamaları, Yabancı dil testleri, Kişilik testleri, Yetkinlik testleri, Tutum ilgi ve değer testleri, Yetenek testleri ya da Teknik bilgi ölçen testler olabilir.

Execuselect esnek test altyapısı ile hiç zaman kaybetmeden kurum kültürünüze uygun, kendi belirleyecek olduğunuz sorularla, dilediğiniz test uygulamasını aktif hale getirir ve adaylara gönderimini sağlarsınız. Test sonuçlarını adaylarınızla eşleştirerek, işe alım sürecinde aktif şekilde kullanılmasını ve raporlanmasını sağlarsınız. Tüm soru tiplerini (klasik soru, boşluk doldurmalı soru, doğru yanlış soru, çoktan seçmeli soru, eşleştirmeli soru, ön bilgili soru, parçali soru, tablolu soru) kullanarak genel veya pozisyona özel soru bankaları oluşturabilirsiniz. Oluşturacak olduğunuz testleri, sınırlı süreli ya da süresiz olarak da kullanıcılara tanımlayabilirsiniz.